Diagnostika a terapie příčin nemocí

Terapeutické postupy

Vedení záznamů

Velmi důležitou částí při práci na zakázce je vedení záznamů o průběhu individuálních i skupinových sezeních. Budou také průběžně doplňovány o prožitky mimo Akademii vztahů a vlastní práci s emocemi. Významný pokrok v zakázce lze dosáhnout interpretací snů. Pokud jste schopni si sny pamatovat, je velmi vhodné zapisovat jejich průběh.

Vaše záznamy budou konzultovány při každém individuálním i skupinovém sezení.

Upřesnění zadání

Na základě sestaveného Grafu systemických vazeb, případně časové osy společně upřesníte s lektorem znění zadání.
Vliv na upřesnění a správné pojmenování zakázky má i Vaše dosavadní práce u jiných lektorů osobního rozvoje. Zjištěné poznatky integrujete do formulace potíží, se kterými budete pracovat.

Ne vždy se napoprvé podaří pojmenovat zadání tak, aby její téma bylo nosné pro další práci. Proto se soustředíme na komunikaci s motivační složku. Motivační složkou k uzdravení by měla být zdravá část rozdělené psyché (viz traumaterapie/jak se trauma projevuje). Ne vždy tomu tak je a motivační roli přebírá část přežití. Ta se však stará o to, aby se nikdo ke konkrétnímu traumatu nepřiblížil ... Proto je velmi důležité poznat, s kterou částí komunikujeme, jinak se může terapeut s klientem motat dokola, nebo v lepším případě se dostat k práci s traumatem oklikou.

Práce na zakázce

Při práci s traumaty kombinujeme tři přístupy:

 1. Individuální práce s lektorem - při individuální sezeních pracujeme s nejhlubšími vrstvami naší psyché. Ta je vytvářena více částmi, které ovlivňují dynamicky naše jednání a s nimiž se identifikujeme. Může to být například vztek, který se objevuje zcela nekontrolovaně či intenzivněji v určitých situacích, závislost, strach, přehnaná pokora a sposta dalších. Komunikací s těmito částmi orientujeme jejich působení z původně naučených vzorců chování na využití jejich potenciálu, který začne pozitivně ovlivňovat kvalitu života. Tomuto způsobu objevování skrytých částí a komunikci s nimi říkáme Voice Dialogue - dialog s vnitřními osobami.
   
 2. Skupinová setkání - odkrýváme a vynášíme na povrch skryté souvislosti vztahů. Můžeme pracovat se vztahy v rodině formou rodinných konstelací, kde cílem je nastolení řádu v systému jako zdroje síly, nebo s rozštěpenými (oddělenými, disociovanými) částmi traumatu formou konstelací traumatu. Cílem tohoto způsobu práce je sjednocení disociovaných částí v jeden celek tak, aby se staly opět zdrojem životní síly.

  Skupinová práce navazuje na individuální sezení a je velmi vhodná pro vhledo do vztahových (transpersonálních) souvislostí, které se ukážou v individuální práci.

  Počet členů skupiny je omezen na 8 účastníků. Tento počet umožňuje vytvoření prostředí, ve kterém jsou klienti otevřeni, cítí se bezpečně a vybudují si důvěru v ostatní členy skupiny.
   
 3. Vlastní práce bez lektora
  Na všech akcích Akademie vztahů seznamují letoři klienty s možností vlastní práce na svých potížích. Je to zejména práce s tělem - vnímání reakcí těla na různé situace, které vyvolávají "nestandartní" pocity v těle a techniky emoční svobody, které nabízí rychlé a efektivní zklidnění a odbourání aktuálních emočních vztahů.
   

Při práci s traumaty jsou vynášeny na povrch tělesné bloky, které se projevují fyzickými pocity na těle - bolest v ramenou, v břiše, ztuhlé nohy, bušení srdce. Tímto způsobem s námi doposud skrytý traumata v nevědomí, komunikují. Součástí individuálních i skupinových setkání je i aktivní práce s těmito emočními (svalovými) bloky.

TOPlist