Diagnostika a terapie příčin nemocí

Meta Medicína

Co je META-medicína(TM)?

(text převzat ze serveru Marty Noskové http://www.eft-ahc.cz/cz-meta_medicina)

Meta-medicína(TM) je nejvyspělejší diagnostický nástroj a terapie pro mysl-tělo, který je v současné době k dispozici. Model pro porozumění a zlepšení Vašeho zdraví, identifikaci hlavních příčin onemocnění a dosažení vysoké kvality života. Meta-medicína Vám na vědecké úrovni prokazatelně přesně a velice srozumitelně objasní jakýkoliv zdravotní problém, ať už je to bolest zad, rakovina, cukrovka, srdeční onemocnění, ekzém, IBS a nebo prostě jen nachlazení.

Lékařští experti se shodují, že nikdo přesně neví co způsobuje revmatický zánět, autoimunní poruchy nebo chronické bolesti. Neříkají nám sice, že není známa žádná cesta k tomu, jak předejít Parkinsonově chorobě, vícenásobné skleróze, zánětu kostních kloubů nebo tuctu dalších onemocnění, avšak moderní medicína se pouze pokouší vyléčit tyto nemoci za daných podmínek, na bázi procesů potlačujících příznaky nemoci, bez adresování pravé příčiny. Naopak specialisté Meta-medicíny pomáhají svým klientům odkrýt základní příčinu onemocnění a vytvořit povědomí o biologickém, psychologickém a sociálním smyslu těchto příznaků nemoci jako důležitý krok k úplnému vyléčení.


Meta-medicína nám dává možnost přejít na další úroveň v holistické a integrační medicíně a léčení !

Emocionální traumata a jejich příznaky: Meta-medicína(TM) mapuje biologické konflikty (silné emocionální události) pro každý orgán, což nám umožňuje pochopit příčiny a proces onemocnění a uzdravení. Revidováním tohoto seznamu, za předpokladu, že máme základní znalosti principů Meta-medicíny tj. dvě fáze onemocnění, relé mozku a zárodečné vrstvy spojení a biologické smysly nemoci pro náš organismus, můžeme vždy v procesu odlišit biologické konflikty, které by neměly být zaměňovány s psychickými problémy, které klient má. Lidé jsou si často vědomi událostí a nebo vzpomínek, které jsou spouštěčem emočního nepohodlí, bohužel si již tyto vzpomínky nespojují se symptomy onemocnění. Naše záporné emoce způsobují zásah do fyzické schopnosti organismu bojovat s onemocněním. 

Meta-medicína(TM) nebo-li "Tajemství nemoci".

Hlavním důvodem, proč lidé reagují s velkým strachem, když zjistí, že mají život ohrožující onemocnění je: naučili jsme se věřit, že onemocnění může potkat náhodně kdykoliv - kohokoliv z nás. Tento důraz se, ale klade na pouhé léčení příznaků onemocnění a to pouze s cílem zabavení se symptomů nemoci. Často tudíž postupujeme proti přirozeným biologický procesům, což může mít za následek dlouhou a bolestnou cestu v procesu léčby.

A přitom se znalostí biologických procesů, na příkladech toho co se děje v těle, můžeme vidět dokonalost symptomů a jak tyto symptomy podporují přirozený proces a tím pomáhájí našemu tělu v znovuvytvoření zdraví. Každému onemocněním vždy předcházela konfliktně aktivní faze a každé onemocnění má své zcela určité symtomy, které nastávají teprve až s řešením konfliktu.

  • Zjistíme-li u pacienta při terapii jeho daný konflikt, pak zde máme psychologickou rovinu. 
  • Uděláme-li CT mozku, pak zde máme rovinu mozku. 
  • A na orgánu v lidském těle můžeme proces také zjistit, např. jako ochrnutí, diabetes... atd.


Meta-medicína(TM) popisuje přesně biologické souvislosti živého organismu, jednotu psychiky, mozku a orgánu, tj. každý odlišný (jiný než přirozený) biologický program vzniká na základě silného - akutního - dramatického - a izolovaného konfliktně prožitkového šoku (trauma) a to vždy současně na třech úrovních:

  1.  v psychice
  2. v mozku 
  3. a na orgánu.

Všechny procesy psychiky a orgánu jsou mozkem propojeny a jsou v něm koordinovány. To nové a fascinující v Meta-medicíně je, že můžeme hned nejenom zjistit druh biologického konfliktu nebo který orgán je postižen, zda dochází k reprodukci a nebo k odumírání buněk, ale můžeme také při diagnostice odhalit, zda jsou konflikty v konfliktně aktivní fázi a nebo jsou již v uzdravovací druhé fázi (fáze hojení). Tudíž je zřejmé, že existuje biologický smysl, a že tzv. nemoci nepředstavují nikdy žádnou nesmyslnou chybu přírody (nebo-li organismu), se kterou by mělo tělo bojovat, ale že každé onemocnění je smysluplný děj.

Onemocnění a léčení jsou přímo spojeny s naším povědomím o světě a o okolí. Naše tělo a jeho příznaky jsou odrazem našeho vědomí, kde symptomy nemoci jsou vynikající "nástroje" k hlubšímu uvědomění sebe sama jako součásti cesty vnitřního růstu. Co je na této základní zásadě tak silné, je poznatek, že obsah každého výrazného emočního konfliktu je přímo vázán na konkrétní orgán a s tím spojené symptomy. Například: kůže (vrchní vrstva) je ovlivněna konfliktem ´ztráta kontaktu´, plíce konfliktem ´strach ze smrti´, kosti konfliktem ´vlastní devaluace´ atd. V Meta-medicíně také rozlišujeme mezi různými tkáněmi orgánů a tudíž i mezi velmi rozdílnými konflikty a orgánovými reakcemi, dále, zda je zde přítomen jeden nebo více konfliktů, a jsou-li aktivní či emocionální svojí intenzitou konfliktu. Toto vše hraje důležitou roli u každé jednotlivé diagnózy.


S mým učitelem Meta-Medicíny Richardem Flookem - IMMA Head trainer (uprostřed). Já stojím vlevo :-)

TOPlist