Diagnostika a terapie příčin nemocí

Life Institute FENIX

Vznik sdružení LIFe o.s.

V roce 2010 připravujeme vznik občanského sdružení Life Institute Fenix.
Life  = život, skutečnost ... žít život podle skutečnosti, ne podle programů, které vznikly v naší minulosti a my se jimi nevědomě řídíme
Institute = vzdělávací a konzultační centrum
Fenix = posvátný pták, který jednou za čas vzplanul a opět povstal se svého popele ... naše emoční zátěže nevyřeší nikdo za nás. Pro život ve skutečnosti, tedy ve své vlastní podstatě, nám nebývá než "vzplanout" a znovu povstat z toho, k čemu jsme v tomto životě skutečně určeni. 

Cílem sdružení bude zejména:

 1.  Prezentovat principy Procesní diagnostiky jako nástroje pro určení psychických příčin nemocí a jako nástroje prevence pro předcházení nemocím.
  Procesní diagnostika vychází z poznatků Germánské nové medicíny a Meta-Medicíny.
   
 2. Prezentovat způsoby integrace (odstraňování) psychických příčin nemocí psychoterapeutickými a doplňkovými prostředky alternativní medicíny do denního života klienta.
   
 3. Sdružovat pracovníky lékařských i nelékařských profesí obeznámených s Procesní diagnostikou, kteří budou ve své praxi využívat principů a základních pravidel Procesní diagnostiky.
  V rámci prezentace Procesní diagnostiky navazovat spolupráci mezi odbornými lékaři a praktiky z řad nelékařských profesí.
   
 4. Zajišťovat školení, kurzy či výcviky Psychoterapeutického minima pro nelékařské profese pracujicí s emočními zátěžemi, špatnými pocity, traumaty klientů. Bude určeno pro terapeuty, poradce, konzultanty a léčitele.

Členové přípravného výboru:
MUDr. Marcela Litovová
Milan Hořínek

TOPlist