Diagnostika a terapie příčin nemocí

Příprava na terapie

Graf systemických vazeb
Časová osa

 

Úvodní zadání zakázky

Při prvním sezení s lektorem (úvodní individuální konzultaci) naznačíte oblast a případné důsledky potíží, které Vám ovlivňuji součastný život. S tímto tématem budete s lektorem pracovat při sestavování základních informačních podkladů - grafu systemických vazeb a časovou osou.

Graf systemických vazeb

Graf systemických vazeb je prvním vhledem do rodinného systému. Již samotné vytváření tohot grafu má účinky na uvědomění si vazeb na předky a jejich vlivu na součastný život.

Graf je velmi důležitou součástí pro vývoj další práce na osobním rozvoji. Bude nás provázet po celou dobu absolutoria Akademie vztahů. Systemické vztahy se také mohou v průběžně měnit a tyto změny budou v grafu zachyceny.

Níže je ukázka vztahových (systemických), emočních a sociálních vztahů Harryho Pottera (zdroj www.wikipedie.com). Velmi důležitou součástí grafu také bývají závažné traumatizující události, zdravotní potíže členů systému a způsoby jejich úmrtí. To vše významně ovlivňuje kvalitu našeho života.


 

Časová osa

Tvorba časové osy nám velmi často pomáhá uvědomit si návaznosti traumat a významných emočních události na naši somatiku (tělesné projevy - nemoci).


Časová osa je daší úrovní poznání a zároveň jiným pohledem na potíže, které nás provází. V oblasti biografické je přesnější a konkrétnější než Graf systemických vazeb, protože je obrazem našeho vlastního života.

S časovou oso můžeme pracovat jak při somatických (tělesných) a duševních potížích, tak i se stále se opakujícími vzorci chování.

TOPlist