Diagnostika a terapie příčin nemocí

Bioenergetika

Bioenergetika - Wilhelm Reich
Podstata somatická psychoterapie je založena na vědeckých pracích W. Reicha. Byl žákem Sigmunda Freuda a začínal jako psychoanalytik. Později se s Freudem názorově rozešel a rozvinul zcela ojedinělý a dodnes ne zcela doceněný filozofický a terapeutický systém. Při svém vědeckém bádání objevil, že rozhodující pro fyzické a duševní zdraví je životní energie, kterou nazval orgon. Tato energie je podstatou všech fyzických a psychických funkcí organismu. Reich přišel na to jak obnovit tento energetický potenciál a uzdravit tak nemoci těla a duše.

Podstata terapie
Orgon je pulsní. Pro lepší pochopení je možno vysvětlit tuto přirozenost na funkcích lidského těla. Začneme u dýchání. Nádech a výdech tvoří naprostý harmonický celek. Nelze si představit nádech bez výdechu a naopak.Při nádechu dochází k mobilizaci a narůstání energetického potenciálu, při výdechu k relaxaci a vybití energie.

Podobně je tomu u činnosti srdce, které funguje na stejném základě. Podotýkám, že přibližně 80 procent objemu našeho těla tvoří tekutiny a veškerá látková výměna až na buněčnou úroveň je založená na tomto principu. Takto pulsuje peristaltika a lymfa. Takto jsou předávány vzruchy v celé nervové soustavě. Problémy vznikají v okamžiku, kdy se princip pulzace přeruší. Orgon se může omezit buď ve fázi nabíjení nebo vybíjení a to se děje především zadržením dechu. Vzniká pak takzvaný svalový pancíř, který dává charakter každému tělu. Podle tohoto charakteru pak člověk pracuje se svojí energií a vznikají psychické vzorce. Co způsobuje vznik těchto svalových pancířů? Především traumatické zážitky z ranného dětství a v průběhu celého vývoje až do dospělosti. Pokud nejsou tyto bloky rozpuštěny a naopak posilovány mohou přejít do fyzické nebo psychické patologie. Popřípadě do obou. Co se děje v lidském těle při vzniku energetického bloku? Tak jak je omezen orgonový puls, tak se omezuje proudění tekutin v těle. Zhoršuje se látková výměna a tím pádem imunita. Může váznout přísun živin a kyslíku k tkáním a odsun škodlivin. Může se omezit činnost lymfatického systému a dojít k místní acidobasické nerovnováze. Odtud je již jen krok k fyzické nemoci. Na psychické úrovni dojde při vzniku pancíře ke změně prožívání reality. A to tak, že se s omezením energetického potenciálu sníží prožívání slasti. Prostě se cítíme hůř. Neprožíváme svůj život radostně, orgasmicky.

Možnosti terapie
Jako terapeut mám možnost speciální prací s tělem uvolnit svalový a energetický pancíř a tím odstranit napětí nebo zvýšit energetický pulzní potenciál. Tím dochází k ústupu většiny subjektivních obtíží a normalizuje se činnost těla a psychiky.

Osobní růst
Tento systém umožňuje nejen uzdravení, ale především zlepšování a rozvoj svého vlastního potenciálu. Důraz je kladen na zlepšení psychických, energetických a tělesných kvalit a na jejich vzájemné propojení. Zahrnuje tělesnou, mentální, emocionální a transpersonální úroveň.
 

TOPlist